Privacy


1. Privacy in één oogopslag


Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die u persoonlijk identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming is te vinden in ons privacybeleid.


Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de exploitant van de website. De contactgegevens zijn te vinden op de algemene informatie pagina van deze website.


Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verzameld door ons dit te vertellen. Dit kan b.v. handelen om gegevens die u invoert in een contactformulier. Andere gegevens worden automatisch verzameld bij het bezoeken van de website via onze IT-systemen. Dit zijn vooral technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de oproep op de pagina). De verzameling van deze informatie gebeurt automatisch zodra u onze website bezoekt.


Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een ​​vlekkeloze levering van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.


Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Zowel voor dit doel als voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u altijd contact met ons opnemen op het adres dat in de contactgegevens staat. Bovendien heeftt u het recht om een ​​beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit.Analysehulpmiddelen en hulpprogramma's van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar u. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie is te vinden in het volgende privacybeleid.


U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u informeren over de mogelijkheden van bezwaar in dit privacybeleid.​​​​​​​2. Algemene informatie en verplichte informatie


Privacy Policy

De exploitant van deze homepage neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.​​​​​​​


Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is informatie die u persoonlijk identificeert. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we het gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel dit gebeurt.


We attenderen u erop dat datatransmissie via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingsrisico's kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de verwerking van de gegevens is:


Vivobase GmbH 
Lilienthalweg 13 
72124 Pliezhausen

Telefon: +49 (0)7127 9503180 
E-Mail: info(at)vivobase.de


Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of in overleg met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (zoals namen, e-mailadressen, enz.).


Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsbewerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.


Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft de betrokkene het recht zich te wenden tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving is de functionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens kunnen worden gedownload via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anunglasses_Links/anschriften_links-node.html


Recht op gegevensoverdracht

U heeft het recht op gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, op zichzelf of aan een derde in een standaard, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen gedaan worden voor zover technisch mogelijk.


SSL- of TLS-codering

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als websitebeheerder stuurt, een SSL of TLS-codering. Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser en verandert van "http: //" in "https: //" en het slotpictogram in uw browserbalk.​​​​​​​


Als de SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.​​​​​​​


Gecodeerde betalingen op deze website

Als na het afsluiten van een op vergoedingen gebaseerd contract (koop van een product) een verplichting bestaat voor ons, uw betalingsgegevens te verstrekken (bijvoorbeeld een rekeningnummer voor machtiging voor automatische incasso), dan zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van de betaling. 


Betalingstransacties via gebruikelijke betaalmiddelen

(Visa / MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding uitgevoerd. Een gecodeerde verbinding wordt aangegeven door de adresbalk van de browser en verandert van "http: //" in "https: //" en het slotpictogram in uw browserbalk.


In het geval van gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.​​​​​​​


​​​​​​​Informatie, blokkeren, verwijderen

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te verstrekken over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Neem voor meer informatie over persoonlijke gegevens op elk gewenst moment contact met ons op via het adres dat in de contactgegevens staat.


Tegenspraak met reclamemails

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de algemene informatie met het doel ongewenste advertenties en informatiemateriaal te verzenden, wordt hierbij afgewezen. De exploitant van de homepage behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde verzending van reclame-informatie, zoals spam-e-mails.3. Gegevensverzameling op onze website


Cookies

De internetpagina's maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.


​​​​​​​De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw computer opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.


U kunt uw browser zodanig instellen dat u alleen in individuele gevallen wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en cookies, dat u cookies accepteert voor bepaalde gevallen of dat u in het algemeen de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser uitsluit en activeert. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.


Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te leveren (bijv. winkelwagenfunctie) worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO opgeslagen. De exploitant van de website heeft een rechtmatig belang bij de opslag van cookies voor de technisch correcte en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als andere cookies (zoals cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.


Server log files


De provider van de pagina's verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn:


  • Browser type en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijd van het serververzoek
  • IP-adres


Er is geen samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen.


De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en de optimalisatie van zijn website - daartoe moeten de logbestanden van de server worden geregistreerd.​​​​​​​


Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens op het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar heeft verstrekt, opgeslagen om het verzoek te verwerken en in geval van vervolgvragen. We zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.


De verwerking van de gegevens die in het contactformulier worden ingevoerd, vindt uitsluitend op basis van uw toestemming plaats (artikel 6, eerste lid, lit. DSGVO). U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken. Een informeel bericht per e-mail is voldoende. De wettigheid van de gegevensverwerkingsoperaties die tot de intrekking zijn uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.


De informatie die u verstrekt in het contactformulier blijft bij ons totdat u ons vraagt ​​om deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag verwijdert (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onaangetast.

​​​​​​​

Verwerking van gegevens (klant- en koopgegevens)


We verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventaris-gegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken alleen persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina's (gebruikersgegevens) voor zover dit noodzakelijk is om de gebruiker in staat te stellen of in rekening te brengen voor het gebruik van de dienst.De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.Datatransmissie bij het afsluiten van het contract voor onlinewinkels, dealers en goederenverzending


We dragen alleen persoonlijke gegevens over aan derden indien dit nodig is in de loop van het contract, bijvoorbeeld aan de bedrijven die zijn belast met de levering van de goederen of aan de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van de betaling. Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, doet zich niet voor.De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.​​​​​​​Gegevensoverdracht bij het afsluiten van het contract voor diensten en digitale inhoud

We dragen alleen persoonlijke gegevens over aan derden als dit nodig is in de loop van het contract, bijvoorbeeld aan de bank die verantwoordelijk is voor de verwerking van betalingen.


Een verdere verzending van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de verzending. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, doet zich niet voor.


​​​​​​​De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.​​​​​​​


4. Analysetools en reclame


Google Analytics


Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.


Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.IP-anonimisering

We hebben de functie IP-anonimisering geactiveerd op deze website. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of door andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand aan verzending naar de Verenigde Staten. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat wordt verstrekt door Google Analytics in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens die door Google worden verstrekt.


Browser Plugin

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens verzamelt en gerelateerd is aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google door de browserinvoegtoepassing te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.


Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt:Voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics, raadpleegt u het Privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl


Orderverwerking

We zijn een overeenkomst aangegaan met Google voor het verwerken van ordergegevens en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.


5. Plugins en tools


Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde weblettertypen die door Google worden verstrekt voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.


Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google. Als gevolg hiervan leert Google dat onze website is geopend via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een consistente en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een legitiem belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.


Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.


Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het Privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/​​​​​​​6. Betalingsprovider


PayPal

​​​​​​​Op onze website bieden wij u.a. Betaling via PayPal. Aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal").​​​​​​​


Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u invoert, naar PayPal verzonden.


De verzending van uw gegevens naar PayPal is gebaseerd op artikel 6 par. 1 lit. een DSGVO (toestemming) en artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO (verwerking om een ​​contract af te handelen). U hebt op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van historische gegevensverwerkingsbewerkingen.