De smartphone is voor de meesten van ons een integraal onderdeel van het dagelijks leven. We gebruike het altijd voor te bellen en te surfen op internet. We schrijven WhatsApp-berichten, sturen foto's en bekijken de nieuwste berichten op Facebook. En dat draait allemaal via GSM.


Om aan deze eisen te voldoen, zijn krachtige mobiele netwerken nodig. Maar hoe is het mogelijk dat u overal ter wereld kunt bellen en kunt inloggen op internet?


Mobiele telefoons gebruiken hoogfrequente elektromagnetische radiogolven voor het verzenden van gegevens en spraak. Aldus wordt het transport van informatie van de telefoon naar het dichtstbijzijnde basisstation mogelijk gemaakt. Spraak en gegevens worden gedigitaliseerd en omgezet in radiogolven. Deze radiogolven, die worden gegenereerd bij het telefoneren met mobiele telefoons direct op het oor, worden ook wel mobiele GSM telefoonstraling genoemd.
Zoals te zien is op de Duitse website van het Bundesamts für Strahlenschutz (BfS), verzenden de meeste mobiele telefoons mbv. het Global System for Mobile Communication, UTMS (Universal Mobile Telecommunications System) en LTE-standaard (Long Term Evolution). Global System for Mobile Communication wordt de 2e generatie mobiele communicatie standaard (2G), 3e generatie UMTS en 4e generatie LTE genoemd.


De drie mobiele netwerken gebruiken de volgende frequentiebereiken:

Global System for Mobile Communication: 900 en 1800 MHz -

UMTS: 1900 tot 2170 MHz -

LTE: 800 en 2.600 MHz


De uitbreiding van mobiele netwerken naar andere frequentiebereiken is gepland. De LTE-opvolger 5G​​​​​​​ bevindt zich al in de planningsfase en zal de komende jaren frequenties in het hoge GHz-bereik bereiken. 


Om het publiek te beschermen tegen gevaren voor de gezondheid als gevolg van elektrische en magnetische velden van lage frequentie en DC-systemen (26. BImSchV) zijn in de 26e Verordening inzake de uitvoering van het Bundes-Immissionsschutzgesetz vastgelegd.


Voor een definitie van de grenzen van zogenaamde SAR (specific absorption rate) wordt deze als basis op dit gebied, gehanteerd. Het is een maat voor de absorptie van elektromagnetische velden in een lichaam of materiaal. De absorptie van elektromagnetische energie leidt altijd tot het opwarmen van een lichaam. De limieten voor mobiele telefoons zijn daarom alleen gebaseerd op het thermische effect van elektromagnetische straling. Andere invloeden van straling, b.v. de mogelijke schade op celniveau zal niet worden overwogen.


Er zijn momenteel geen langetermijnstudies over deze effecten. De aanbevolen maximale niveaus voor gezondheidsbescherming:

- 0,08 watt per kilogram (W / kg) gemiddeld over het gehele lichaam en

- 2 W / kg lichaamsgewicht gemiddeld over lichaamsdelen, bijvoorbeeld in het hoofd.


Citaat van de aanbeveling van de BfS mobiel bellen: "Volgens de huidige wetenschappelijke kennis zijn de internationaal vastgestelde maximumgehalten voldoende om te beschermen tegen bewezen gezondheidsrisico's. Er zijn echter nog steeds onzekerheden in de risicobeoordeling die niet volledig uitgesloten kunnen worden.


Deze betreffen met name:


- mogelijke gezondheidsrisico's van langdurige blootstelling aan radiofrequente elektromagnetische velden door middel van telefoongesprekken met de mobiele telefoon bij volwassenen (intensieve gebruik van mobiele telefoons meer dan 10 jaar)

- de vraag of het gebruik van mobiele telefoons door kinderen een gezondheidseffect zou kunnen hebben.


Om deze redenen, is de BfS van mening dat een preventieve gezondheidszorg (zorg) nodig blijft: "de blootstelling aan elektromagnetische velden moet zo laag mogelijk zijn. "WELKE VOORZORGSMAATREGELEN MOET WORDEN GENOMEN?


Mobiele telefoons bieden veel voordelen en het gaat erom verantwoordelijk om te gaan met deze technologie. Iedereen moet zelf beslissen welke beschermende maatregelen hij/zij passend acht. Volgens aanbevelingen van het Bundesamts für Strahlungschutz moet een lage SAR-waarde in aanmerking worden genomen bij de aankoop van een mobiele telefoon.


Als de ontvangst slecht is, is het raadzaam om niet te bellen omdat de mobiele telefoon met een hoger vermogen moet zenden, waardoor de blootstelling aan elektromagnetische velden toeneemt. In sommige gevallen wijzen zelfs individuele fabrikanten van mobiele telefoons expliciet in de gebruiksaanwijzing van hun apparaten erop dat een koptelefoon of de luidspreker moet worden gebruikt voor telefoneren om voldoende afstand tot het oor te waarborgen en zo de invloed van de straling van de mobiele telefoon zo veel mogelijk te beperken.

My Image

Voor thuis

Bescherming tegen elektrosmog en straling van mobiele telefoons voor thuis

Toepassing in huizen en

appartementen

ca. 30 m effectieve radius door muren en plafonds

Beschikbaar als stekker voor het stop-contact

Grootte ca. Ø 110 mm,

gewicht 75 gr.

Voor in de auto

Bescherming tegen elektrosmog en straling van mobiele telefoons in de auto

Toepassing in de auto en e-auto, in de bus, vrachtwagen, camper en boot

ca. effectieve radius van 4 m

Met USB-USB of sigaretten-aansteker, USB-interface

Afmeting ca. 85x80x15 mm, gewicht 60 gr.

My Image

Voor onderweg

Bescherming tegen elektrosmog en straling van mobiele telefoons onderweg

Toepassing op het lichaam en op het werk

ca. effectieve radius van 1,5 m

Lithium-ion batterij

Afmeting ca. 71x18x7 mm,

gewicht 30 gr.

My Image

Verkrijgbaar in verschillende kleuren

My Image

Voor dieren

Bescherming tegen elektrosmog

voor uw dieren​​​​​​​

Toepassing voor paarden- en landbouw stallen

ca. 40 m effectieve radius door muren en plafonds

Spatwaterdichte opbouw

Afmeting ca. 120x89 mm,

gewicht 300 gr.

My Image

Voor ondernemingen

Bescherming tegen elektro-

smog en straling van mobiele telefoons voor bedrijven,

hotels en openbare instellingen​​​​​​​​​​​​​​

Individueel en op maat

gemaakt concept - van

installatie tot certificering

Beschikbaar als opbouw-

montage, schakelkast-

installatie en als stekker

Productoverzicht

My Image

WAT IS GSM STRALING?

ACHTERGROND EN MOGELIJKE GEVOLGEN

GSM

WAT IS PRECIES GSM (MOBIELTJE) STRALING?

WELKE FREQUENTIES GEBRUIKT GSM (MOBIELTJE)? 

WELKE MAATREGELEN GEBRUIKEN POLITIEK EN ANDERE INSTELLINGEN OM ONS TE BESCHERMEN VOOR GSM (MOBIELE COMMUNICATIE)? 

www.vivobase.de​​​​​​​