Herroepingsrecht


Het genoemde herroepingsrecht is alleen voor onze klanten die consumenten zijn in de zin van § 13 BGB.​​​​​​ (Duits burgerlijk Wetboek (BGB) § 13 voor consumenten)


​​​​​​​1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De firma mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.


2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:


a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.


b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;


c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.


Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u contact met ons op te nemen: 


Vivobase GmbH,

Lilienthalweg 13,

72124 Pliezhausen,

Duitsland

Telefoon: +49 (0) 7127 9738870

 


Door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief verzonden per post, fax of e-mail) over uw beslissing om de aankoop te herroepen. U kunt het model-intrekkingsformulier gebruiken dat hier is gekoppeld. ​​​​​​​Dit is niet verplicht.


Om de herroepingstermijn te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.​​​​​​​


Gevolgen van de herroeping: 


als u zich terugtrekt uit deze koop-vereenkomst, worden alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere bezorgmethode dan de meest gunstige standaardlevering die wij aanbieden, onmiddellijk door ons terugbetaald, uiterlijk binnen veertien dagen na de datum waarop de kennisgeving van uw herroeping van dit contract ons heeft bereikt.


Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.


​​​​​​​We kunnen weigeren u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.


U dient de goederen onmiddellijk aan ons te retourneren en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte gebracht heeft van de annulering van de koop-overeenkomst.


Vivobase GmbH
Lilienthalweg 13
72124 Pliezhausen
Duitsland


​​​​​​​

De herroepingstermijn is gegarandeerd als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.


U draagt ​​de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies het gevolg is van een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoeken van de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen.