WERKING VAN VIVOBASE-PRODUCTEN


Ons lichaam bestaat voor een groot deel uit water en wordt gecontroleerd door een bio-elektrische impuls. Elektrosmog kan interfereren met deze natuurlijke processen door het doordringen van straling in het lichaam. Een optimale celverzorging wordt verhinderd. De VIVOBASE-producten bieden bescherming tegen elektrosmog door een specifiek veld te creëren dat kan worden nagebootst naar een natuurlijk veld en dus veilig kan worden gebruikt. 


In tegenstelling tot elektromagnetische velden, waarbij frequenties en trillingen ontstaan ​​en iets bewegen (vergelijkbaar met het werkingsprincipe van een magnetron), vindt er in dit veld geen beweging plaats. De natuurlijke metabolische processen van de cel worden niet beïnvloed. Het gegenereerde veld lijnt watermoleculen van levende wezens uit in de bovenste huidlaag (oriëntatiepolarisatie). Watermoleculen zijn dipolen - ze bezitten door de asymmetrische structuur een permanent elektrisch dipoolmoment, dat wil zeggen, er is een negatief geladen kant (zuurstofatoom), en een positief geladen kant (beide zijn waterstofatomen).


Het speciale veld gemaakt door VIVOBASE-producten voorkomt dat de watermoleculen in het lichaam hoge en lage frequentie elektromagnetische straling volgen. Hierdoor nemen de cellen in het lichaam weer genoeg water op en wordt het schadelijke effect van elektrosmog sterk verminderd. Levende wezens kunnen aldus hun gezondheid behouden ondanks de stralingsomgeving.

My Image

Bescherming door polarisatie


Fysisch gedrag van watermoleculen met VIVOBASE

Met Vivobase-bescherming:

het lichaam is beschermd tegen elektrosmog en aardstralen. De VIVOBASE creëert een elektrostatisch veld dat in staat is om om de watermoleculen in het lichaam uit te lijnen.

Zonder Vivobase-bescherming:

Elektromagnetische straling kan ongehinderd het lichaam binnendringen.

My Image
My Image

De cel wordt optimaal verzorgd


Vergelijkende  H2O-celtoevoer in het celmembraan​​​​​​​De elektromagnetische omgeving beïnvloedt de ruimtelijke positie van de H2O-dipolen. Elektrosmog interfereert met het transport van H2O-moleculen door het celmembraan met alle bekende gevolgen voor de gezondheid​​​​​​​

WERKINGSWIJZE 

VAN DE VIVOBASE TECHNOLOGIE

Zonder elektromagnetische straling

wordt de deur voor het correct gepolariseerde molecuul​​​​​​​ geopend


Door elektromagnetische straling wordt het molecuul verkeerd gepoold en blijft de deur gesloten. Het molecuul wordt afgewezen vanwege een onjuiste ruimtelijke positie​​​​​​​

De waterkwaliteit blijft behouden


Invloed van de waterkristalstructuur bepaald door het BionEvapo®-onderzoek​​​​​​​

My Image
My Image
My Image

Afb. 1: VBH ON + GSM ON

Afb. 2: VBH ON + GSM OFF

Afb. 3: VBH OFF + GSM ON

De bovenstaande afbeeldingen tonen het watermolecuul aan het begin van het experiment en onderaan ná het experiment.

Resultaat: door VIVOBASE te gebruiken, wordt de invloed van elektromagnetische straling grotendeels geneutraliseerd en behoudt het watermolecuul zijn natuurlijke vorm (Fig. 1 en Fig. 2). Zonder VIVOBASE wordt de natuurlijke structuur van het watermolecuul vernietigd (Figuur 3). VIVOBASE draagt mede zorg voor het behoud van de natuurlijke structuur van het watermolecuul.​​​​​​​

Dit suggereert dat de VIVOBASE-technologie een beschermend effect heeft op water van GSM straling en bovendien de invloed van de normale tijdsinvloed factor versterkt. Al deze analyses (visuele analyse, frequentieanalyse, analyse van continue structuurreductie) geven aan dat de VIVOBASE-technologie water beschermt tegen intensieve GSM straling. Dit bevestigt ook de compenserende invloed die we vastgesteld hebben bij probands in verdere onderzoeken (zie studies met het Bion Institute).​​​​​​​

Antenne-effect van ons lichaam

We zijn van nature omringd door magnetische en overwegend statische elektrische velden die van vitaal belang zijn voor het leven op onze planeet. Ons hart en onze hersenen worden gecontroleerd en gereguleerd door interne bio-elektrische impulsen. Trekvogels en andere dieren gebruiken deze velden voor oriëntatie, communicatie en omgevingscondities.


Technologische vooruitgang en de uitbreiding van verschillende netwerken (radar, mobiele communicatie, enz.) heeft geleid tot een explosie van kunstmatig gegenereerde elektromagnetische straling (elektrosmog), waaraan wij en de hele omgeving dagelijks worden blootgesteld. Tendens stijgend.


Elektrosmog kan een fundamentele impact hebben op de biologische processen in ons lichaam.​​​​​​​


Tot overmaat van ramp neemt ons lichaam de functie aan van een antenne die elektromagnetische straling kan ontvangen en versterken. Ken je het effect als je wilt afstemmen op een radiostation met een draagbare radio en het constant ruis uitzendt? Het vasthouden van de antenne verbetert de ontvangst van het apparaat drastisch, omdat het de ontvangst van de radiofrequenties met uw lichaam verbetert.​​​​​​​


Dat de mens een antennefunctie heeft die de signalen versterkt, is duidelijk zichtbaar in Fig. 1. Hier worden de verschillende frequenties (0-21.000 Hz) gedurende een bepaalde tijdsperiode vastgelegd en grafisch weergegeven (met en zonder direct contact met de testpersoon).

My Image

Afb. 1: Vergelijkende weergave van de omgevingsstraling en de versterkende antennefunctie van het menselijk lichaam *​​​​​​​


* Gemeten met een in de handel verkrijgbare frequentiemeter.

0-15 seconden → Meetapparaat detecteert de bestaande velden zonder contact op te nemen met de testpersoon

na 15 seconden → De antenne van het meetinstrument wordt rechtstreeks op de testpersoon aangebracht.De invloed van de VIVOBASE Mobile op de antennefunctie van het menselijk lichaam


De volgende meetopstelling toont het effect van VIVOBASE Mobile op de antennefunctie. Na het inschakelen van de VIVOBASE Mobile wordt de afnemende neiging van het antenne-effect na korte tijd zichtbaar.​​​​​​​

My Image

inschakelen van 

de Vivobase Mobile

My Image

meting op 27.11.2017

Fig. 2: Weergave van de antennefunctie met VIVOBASE Mobile


Na 15 seconden wordt de invloed van de elektromagnetische straling direct op het subject gemeten, de toename in de spectraallijnen geeft een significante toename van de stralingsbelasting door de antennefunctie aan. Vanaf het tijdstempel van 30 seconden is de VIVOBASE Mobile ingeschakeld. De daaropvolgende spectrale lijngang vertoont een duidelijk afnemende neiging, hoewel de meting zich slechts over 106 seconden uitstrekt.


De meting over een periode van 48 uur met ononderbroken gebruik van VIVOBASE Mobile wordt getoond in Fig. 3. De antennefunctie van het lichaam neemt aanzienlijk af door het gebruik van VIVOBASE Mobile.​​​​​​​

meting op 29.11.2017

Afb. 3: Weergave van de antennefunctie met VIVOBASE Mobile na 48 uur